Con lăn PU

Kích thước: Ø42, Ø49, Ø60,..
Vòng bi: Chất lượng tốt
Con lăn: Đồng tâm
Vật liệu làm con lăn: Thép + PU